Å si og skrive dager, datoer

Dager, datoer

Dagene 0f uken


Mandagens barn treffer første base,
Tirsdag barnet vinner løp,
Onsdagens barn er aldri sakte,
Torsdagens barn har langt å gå,
Fredagens barn er veldig bra,
Lørdagens barn kunne alltid,
Søndags barn er lykkelig og solfylt,
Syng denne sangen, det er veldig morsomt!

De syv dagene i uken

hverdager:
mandag
tirsdag
onsdag
Torsdag
Fredag

helg:
lørdag
søndag

to uker: 2 uker
en dato: juni 15th
om morgenen
på ettermiddagen
om kvelden
om natten

i dag
i går
i morgen

Ordinære tall og datoer

1st først
2 sekund
3rd tredje
4.lh fjerde
5te femte
6te sjette
7te syvende
8te åttende
niende
10te tiende
11th ellevte
12te tolvte
13, h trettende
14te fjortende
15te femtende
16te sekstende
17te syttende
18th attende
19te nittende
20th twentieth
21t en og en gang
22 og tjuefem sekund
23rd tjuefire
30te trettiende
31rt en og en gang

Å si og skrive datoer

Vi kan skrive datoen slik:

10 mars eller 10th mars eller
3.10.08 eller 3 / 10 / 08

Vi sier datoen slik:

Hva er datoen i dag?

Det er mars den tiende.
Det er den tiende mars.

Si året slik:

1980 nitten og åtti
1995 nitten og fem og femti
2006 to tusen og seks
2020 tyve tjue