Fortell tiden

Tid

År, Måneder, Årstider, Tid | Ordbok for barn

Hva er klokken?

Hva er klokken? Halv ni. Gå til skolen. Ikke vær sen!
Hva er klokken? Halv elleve. Ut for å spille. Kom igjen, Ben!
Hva er klokken?
Halv to.
Tid til å spise for alle!
Hva er klokken? Halv fire.
La oss gå hjem.
Nå er vi ledige!

 1. klokka ett
 2. fem over en
 3. ti over ett
 4. (kvart over ett
 5. tjue over en
 6. tjuefem over en
 7. halv to
 8. tjuefem til to
 9. tjue til to
 10. (kvart på to
 11. ti til to
 12. fem til to

Bruk minutter med til og Past når antall minutter ikke er fem, ti, femten, tjue eller tjuefem,
f.eks. tre minutter over seks ikke over seks.

dag natt
12 er, 12 pm
middag, midnatt
klokke, klokke

9 er klokken ni om morgenen
12.00 kl
5 klokken fem på ettermiddagen
7 klokken sju på kvelden
7.57 nesten / nesten åtte
8.02 like etter åtte
11.30 klokken elleve tretti om natten
12.00 er midnatt

Tid - Tall, Dato, Tid - Fotoordbok

Tid - Tall, Dato, Tid - Fotoordbok

1. klokke

2. timeviser

3. minuttviseren

4. brukt

5. ansikt

6. (digital klokke

7. (analog) klokke

Tid - Tall, Dato, Tid - Fotoordbok

8. klokken tolv (midnatt)

9. klokken tolv (middag / middag)

10. klokken sju)

11. syv oh fem / fem etter syv

12. syv ti / ti etter syv

13. syv femten / (a) kvart etter syv

14. syv tjuefire etter syv

Tid - Tall, Dato, Tid - Fotoordbok

15. sju tretti

16. syv trettifem / tjuefem til åtte

17. syv førti / tyve til åtte

18. syv femogfyrre / (a) kvart til åtte

19. syv femti / ti til åtte

20. syv femtifem / fem til åtte

21. klokka 8.00 / åtte (klokka) om morgenen

22. klokka 8.00 / åtte (klokka) om kvelden