Miljø, Energi

MILJØ OG ENERGI


1. skog / skogen
2. innsjø
3. eng

4. fjell
5. dal

6. foss
7. stryk

8. høyde
9. felt
10. strøm / bekk
11. dam

12. platå
13. klippe
14. Dal
15. elv
16. demning

17. ørken
18. sanddyne

19. jungel
20. strandlinjen
21. bukt
22. hav
23. øy

24. luftforurensing
25. sur nedbør
26. giftig avfall
27. stråling
28. vannforurensning

29. olje
30. (naturgass
31. kull
32. vind
33. kjernekraft
34. solenergi
35. hydroelektrisk kraft