MISBRUK OG NØDVENDIGHETER

MISBRUK OG NØDVENDIGHETER


1 bilulykke
2 brann
3 eksplosjon
4 røveri
5 innbrudd
6 knusende
7 kidnapning
8 tapte barn
9 carjacking
10 bankrøveri
11 overfall
12 mord
13 blackout / strømbrudd
14 gasslekkasje
15 vann hovedbrudd
16 nedstrøms kraftlinje
17 kjemisk spill
18 togsporing
19 vandalisme
20 gjengevold
21 full kjøring
22 narkotikahandel