FELLESSKAPSINSTITUTTER

FELLESSKAPSINSTITUTTER


En politistasjon
B brannstasjon
C sykehus
D rådhus / rådhus
E rekreasjonssenter
F dump
G barnehage H senior senter
Jeg kirke J synagoge K moskeen L tempel

1 nødoperatør
2 politimann
3 politibil
4 brannmotor
5 brannmann
6 nødrom
7 EMT / paramedic
8 ambulanse
9 ordfører / byansvarlig
10 møterom
11 treningsstudio
12 aktivitetsdirektør
13 spillrom
14 svømmebasseng
15 sanitær arbeidstaker
16 resirkuleringssenter
17 barnehagepersonell
18 barnehage
19 lekerom
20 eldreomsorgsarbeider / senior omsorgsarbeider