PENGER

PENGER

Mynter

Navn

Verdi

Skrevet som:

1 penny
2 nikkel
3 dime
4 kvartal
5 halv dollar
6 sølv dollar
en cent
fem cent
ti cent
tjuefem cent
femti øre
en dollar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

valuta

Navn

Vi sier noen ganger:

Verdi

Skrevet som:

7 (en-) dollarregning
8 fem dollar regning
9 ti-dollar regning
10 tjue dollar bill
11 femti dollar bill
12 (en-) hundre dollarregning
en ener
en fem
en tier
en tjue
en femti
hundre
en dollar
fem dollar
ti dollar
tjue dollar
femti dollar
et hundre dollar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00