Kardinalnummer, ordinære tall

Numbers

Numbers: Hvordan å si- Fraksjoner, desimaler, null, Talte beregninger ...

Kardinal tall


0 null 1 en 2 to 3 tre
4 fire 5 fem 6 seks 7 syv
8 åtte 9 ni 10 ti 11 elleve
12 tolv 13 tretten 14 fjorten 15 femten
16 seksten 17 sytten 18 atten 19 nitten
20 tjue 21 tjueen 22 tjuefire 30 tretti
40 førti 50 femti 60 sekst 70 sytti
80 åtti 90 nitti 100 ett hundre
101 ett hundre (og) en
102 ett hundre (og) to 1,000 tusen
10,000 ti tusen 100,000 et hundre tusen
1,000,000 en million 1,000,000,000 en milliard

Ordenstall

1st første 2nd andre 3rd tredje 4th fjerde 5th femte
6th sjette 7te syvende 8th åttende 9th ninth 10th tiende
11th ellevte 12th tolvte 13th trettende 14th fjortende
15te femtende 16te sekstende 17te syttende 18th attendeenth
19te nittende 20te tjueende 21t en og en gang 22 og tjuefem sekund
30th thirtyieth 40th fortid 50th femtiende 60th sekstende 70th seventieth
80te åttiende 90th nittiende 100th hundre
101st ett hundre (og) første 102 og ett hundre (og) andre
1,000th tusen 10,000th ti tusen 100,000th hundre tusen
1,000,000th en millionte 1,000,000,000th en milliarddel

1, 3, 5, 7, etc ulige tall
2, 4, 6, 8, etc selv tall

+ pluss
- minus
x ganger
/ delt med
= er lik

1 en
2 to
3 tre
4 fire
5 Eve
6 seks
7 syv
8 åtte
9 ni
10 ti
11 elleve
12 tolv
13 tretten
14 fjorten
15 femten
16 seksten
17 sytten
18 atten
19 nitten
20 tjue
21 tjueen
22 tjuefire
30 tretti
40 førti
50 femti
60 seksti
70 sytti
80 åtti
90 nitti
100 a / ett hundre
101 a / ett hundre og en
140 a / ett hundre og førti
200 to hundre ikke to hundre
1,000 a / tusen
1,050 a / tusen og femti
1,250 a / tusen to hundre og femti
2,000 to tusen
100,000 a / et hundre tusen
1,000,000 en / en million
2,000,000 to millioner ikke to millioner

I stort antall (over 999), skriv et komma (,) mellom tusenvis og hundrevis, for eksempel 11,000, og mellom millioner og tusen, for eksempel 3,000,000.