MATFORBEREDELSE, OPPBEVAR, Koking

MATFORBEREDELSE OG OPPBEVAR

1 kutt (opp)
2 hogge (opp)
3 skive
4 rist
5 skrelle
6 pause
7 slå
8 rør
9 pour 10 add
11 kombinere og
12 mix_and_
13 put_in_
14 kokk
15 bake
16 koke
17 broil
18-damp
19-stek
20 saute
21 simmer
22 steke
23 grill / grill
24 rør-stek
25 mikrobølgeovn

Matlaging - Mat - Bildeordbok

Matlaging - Mat - Bildeordbok

1 vask

2 skrelle

3 rist

4 hogge

5 crush

6 slå

7 kutt

8 skive

9-fett

10 pause

11 rør

12 mix

Matlaging - Mat - Bildeordbok

13 knead

14-damp

15 saute

16 for

17 veier

18 koke

19 legg til

20 bake

21 rør-stek

22 grill

23 steke

Matlaging - Mat - Bildeordbok

16 for

17 veier

24 grill

25 måling

26-stek